Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345

Sutelktos visos pastangos Telšių rajono vaikams apsaugoti

Telšių rajono savivaldybėje tęsiasi diskusijos, kaip apsaugoti vaikus nuo smurto artimoje aplinkoje. Kaip ir buvo planuota, pirmadienį mero Petro Kuizino iniciatyva jo kabinete vėl rinkosi atitinkamų instancijų specialistai pristatyti savo pasiūlymus, diskutuoti ir priimti sprendimus dėl konkrečių įgyvendinamų priemonių problemai spręsti.

Vaiko teisių apsauga Telšiuose jau budi
Susitikime dalyvavo rajono meras P. Kuizinas, Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, jo pavaduotojas Rimantas Žebrauskas, vicemeras Kęstutis Gusarovas, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Remigijus Rudminas, Telšių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Alma Tomkevičienė, Socialinės apsaugos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, Socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė bei jos pavaduotoja Daiva Ragauskienė, Telšių krizių centro direktorė Vanda Benaitienė, Savivaldybės tarybos narės Stefa Naujokienė ir Virginija Vitkauskienė.

Rajono vadovas pareikalavo visų institucijų informuoti, kokie sprendimai po praėjusio susitikimo buvo priimti smurto artimoje aplinkoje prevencijai užtikrinti ir ką būtų galima pasiūlyti dėl bendro tarpinstitucinio darbo funkcionavimo ekstremaliomis situacijomis. Petras Kuizinas pastebėjo, kad turi būti prisiimta administracinė ir politinė atsakomybė dėl vaikų apsaugos šeimose, kuriose smurtaujama. Ne vien teoriniai – biurokratiniai dokumentai, bet realiai veikianti sistema. Todėl meras išsakė poziciją, kad būtina parengti tvarkos aprašą, įpareigojantį tarpusavyje bendradarbiauti visas atsakingas institucijas aiškiai pasidalinant funkcijas pagal nustatytą veikimo modelį. „Vaiko teisių apsaugos skyrius turi vykdyti prevenciją, o darbas tarp atskirų įstaigų turi vykti sistemingai“, – atkreipė dėmesį P. Kuizinas.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Remigijus Rudminas apgailestavo, kad vasario mėnesį pokyčių teigiama linkme vis dar nematyti. „Šio mėnesio pradžioje buvo gautas pranešimas dėl smurto artimoje aplinkoje. Informacija keliavo per kelias institucijas, o kol kiekvieną jų pasiekė, jau galėjo būti ir per vėlu. Informacija turi pasiekti kiekvieną atsakingą asmenį kuo greičiau ir operatyviau. Policija kartu su kitų įstaigų darbuotojais turi vykti į įvykio vietą nedelsdama, kol dar tebėra vaikai ir galimą nusikaltimą padarę asmenys“, – akcentavo policijos viršininkas. R. Rudminas informavo, kad policija visada geranoriškai bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos ir socialiniais darbuotojais, atsakingai reaguoja į iškvietimus dėl smurto artimoje aplinkoje, stengiasi objektyviai įvertinti kiekvieną situaciją ir spręsti susidariusią problemą. Tačiau, kaip teigė policijos viršininkas, darbui su mažais vaikais reikalingi specialistai, tai nėra tiesioginė policijos funkcija, juolab kad pareigūnai tam neturi specialaus parengimo.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja A. Tomkevičienė informavo merą ir kolegas, kad iki šio susitikimo namų darbai atlikti, o pačios skyriaus vedėjos telefonas nuolat įjungtas, tad ji pasiekiama bet kuriuo paros metu. „Nors budinčio asmens skyriuje neturime, mano telefonas visuomet įjungtas ir, atsitikus įvykiui,  man galima skambinti bet kada. Jau yra parengtas 11 punktų raštas, kaip elgtis, kad situacija pagerėtų“, – kalbėjo A. Tomkevičienė.

Siekiama plėsti laikinuosius šeimos namus
Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė taip pat pristatė raštą, kuriame nurodyta, ko reikia, kad padėtis keistųsi. „Norėčiau grįžti prie etatų didinimo klausimo. Rajone būtina turėti daugiau socialinių darbuotojų padėjėjų, kurie dirbtų šeimoje, ją mokytų socialinių įgūdžių. Reikia plėsti ir laikinuosius šeimos namus. Siūlyčiau dalį lėšų skirti nevyriausybinėms organizacijoms, kurios spręstų problemą. Pavyzdžiui, maltiečių organizacija. Socialinės rizikos grupėje esančioms šeimoms reikėtų taikyti daugiau priemonių Socialinių paslaugų centrui priklausančiame dienos centre. Budėti pamainomis galėtų ir Telšių vaikų globos namų darbuotojai“, – pasiūlymus dėstė Socialinės apsaugos ir rūpybos skyriaus vedėja. Jai antrindama kalbėjo V. Vitkauskienė: „Budintys asmenys gali būti ir namie, tik reikia numatyti ir apmokėjimo už darbą sistemą“.

Socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė apgailestavo, jog socialiniams darbuotojams trūksta automobilių lankytis kaimiškose vietovėse. Specialistai priklausomi nuo seniūnų.

Raginama įvesti priverstinį gydymą
Telšių krizių centro vadovės Vandos Benaitienės nuomone, įvykių metu būtina priimti tinkamus sprendimus: „Medikų galimybės ribotos: prevenciškai priverstinio gydymo suteikti negali, nors šeimose alkoholizmo ar narkomanijos, psichikos sutrikimo atvejų pasitaiko. Yra 167 vaikai, kuriems reikia nuolatinės pagalbos. Tinkama pagalba įvykio metu būtų pagrindinė priemonė“.

Išklausęs specialistų pasisakymų, rajono vadovas dar kartą akcentavo, jog būtina koordinuoti veiksmus ir sukurti tinkamą sistemą, nes sugaištama per daug laiko. Jam antrino V. Benaitienė ir pripažino, kad jau anksčiau planas buvo pradėtas rengti, tačiau jo rengimas nutrūko. „Plano rengimą atnaujinsime. Reikia pasitarimų“, – teigė Telšių krizių centro vadovė.

Racionalūs pasiūlymai
Sprendimo būdus pasiūlė ir Tarybos narė Stefa Naujokienė: „Reikia visą parą dirbančių tarnybų, įsivesti tiek Vaiko teisių apsaugos skyriaus, tiek socialinių darbuotojų budėjimo grafiką, kokį turi gydytojai. Laikinieji šeimos namai yra Vaikų globos namų struktūroje, bet iki galo nėra integruoti. Ten trūksta vietų apgyvendinti, reikia galvoti apie plėtrą“. Anot Tarybos narės, priverstinis gydymas gali būti taikomas tik teismo sprendimu. „Vertėtų pasikalbėti su teismo darbuotojais, gal yra kokia nors galimybė, kad ir medikai paskirtų priverstinį gydymą“, – svarstė S. Naujokienė ir informavo, kad kol kas iš Telšių krizių centro negauta nė vieno prašymo psichiatrams, jokios informacijos apie besikartojantį neadekvatų žmogaus elgesį.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas akcentavo, jog įstatymas nenumato budėjimų Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams. „Reikia koordinatoriaus, kontroliuojančio visą situaciją“, – kalbėjo jis. S. Urbono nuomone, kvalifikuotų specialistų tikrai užtenka, tik reikia sudaryti jiems galimybes dirbti, sukurti efektyvią rizikos šeimų priežiūros sistemą ir numatyti atlygį už papildomą darbą ekstremalių situacijų atveju.

Kalbėdamas apie policijos pareigūnų darbą, R. Rudminas informavo kolegas, jog pareigūnai dirba po du, tačiau ir jie fiziškai nespėja nuvykti į įvykio vietą.

Atsiras darbo grupė
„Įstatyminiai dalykai prasilenkia su žmogiškaisiais, bet privalome atlikti koordinacinius žingsnius. Bus parengtas potvarkis darbo grupei sudaryti, kuri privalės apspręsti sistemą smurtui šeimoje užkirsti. Nuolat turi būti atliekama stebėsena ir vykdoma prevencija. Prašau iki kovo mėnesio Telšių rajono savivaldybės tarybos parengti smurto artimoje aplinkoje prevencijos užtikrinimo aprašą ir ekstremalių situacijų valdymo modelį, kad pagaliau tiek rajono politikai, tiek atsakingos institucijos prisiimtų atsakomybę“, – kalbėjo P. Kuizinas. Jo nuomone, šis dokumentas turės užtikrinti efektyvų institucijų darbą ir savo tarpusavio veiksmų koordinavimą.

Mero pavaduotojo Kęstučio Gusarovo nuomone, aprašas gali būti rengiamas tiesiog paimant vieną konkrečią situaciją – kitaip sakant, modeliuojant geriausius veikimo būdus pagal turimus smurto artimoje aplinkoje precedentus. Vicemero nuomone, stalo pratybos pagal pasirinktą situaciją išgrynintų efektyviausią institucijų funkcionavimo modelį.

Baigiantis susitikimui visi pritarė mero Petro Kuizino nuomonei, jog būtų paruoštas potvarkis, surinkta atsakingų asmenų darbo grupė ir parengtas tarybos sprendimo projektas su numatytu darbo aprašu. „Džiaugiuosi, kad į šią svarbią socialinę problemą visi žiūrime atsakingai ir norime bendradarbiauti. Svarbu, kad visos institucijos būtų suinteresuotos padėti viena kitai. Todėl dabar kviečiu visus eiti dirbti, kad kuo greičiau būtų pasiektas apčiuopiamas rezultatas“, – mintis dėstė rajono vadovas.

Priimtas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Seimo narys Valentinas Bukauskas informavo merą P. Kuiziną apie priimtus sprendimus Seime. „Patvirtintas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, draudžiantis visų formų smurtą prieš vaikus. Įstatymu apibrėžiamas visų formų smurtas: fizinis, emocinis, seksualinis ir nepriežiūra. Įstatymą parėmė daugiau kaip 20 tūkst. peticiją pasirašiusių asmenų. Kiekviename rajone privalo atsirasti koordinatoriai ar atitinkami specialistai, atsakingi už suteikiamą pagalbą probleminei šeimai. Linkiu ir skatinu, kad Telšių rajono specialistai greičiau sukurtų sistemą ir glaudžiau bendradarbiautų tarpusavyje tam, kad būtų užkirstas kelias smurtauti prieš vaikus“, – po neeilinės Seimo posėdžio sesijos kalbėjo parlamentaras.
 
Telšių rajono savivaldybės informacija