Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345

Apie mus

Lietuvos šiaurės vakaruose esanti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujama teritorija apima Žemaitijos etnografinio regiono šiaurės rytinę dalį. Aptarnaujamą teritoriją sudaro Telšių apskrities Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybės ir Šiaulių apskrities Akmenės ir Kelmės rajonų savivaldybės. Telšių apskrities vyriausiojo komisariato prižiūrimos teritorijos plotas sudaro 5208 kv. km arba 8 proc. visos Lietuvos teritorijos. Teritoriją kerta 1-ojo rango automagistralė Vilnius – Klaipėda, transeuropinio tinklo kelias E77 (Ryga – Šiauliai – Tauragė – Kaliningradas), magistralinis kelias Šiauliai – Palanga, tarptautinė geležinkelio linija Minskas – Vilnius – Šiauliai – Klaipėda. Atstumai nuo Telšių iki Klaipėdos – 87 km, Šiaulių – 72 km, Vilniaus – 285 km, N. Akmenės – 88 km, Kelmės – 78 km, Mažeikių – 50 km.

2012 m. pradžioje Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujamoje teritorijoje gyveno 173,1 tūkst. žmonių, t.y. 5,4 % respublikos gyventojų.

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra teritorinė policijos įstaiga, įgyvendinanti policijos uždavinius ir vykdanti jai pavestas funkcijas Telšių apskrities Telšių rajono, Mažeikių rajono savivaldybių ir Šiaulių apskrities Akmenės rajono bei Kelmės rajono savivaldybių teritorijose.

Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, remiantis 1990 m. gruodžio 11 d. priimtu LR Policijos įstatymu buvo įkurta policijos organizacija, nustatyta jos struktūra ir funkcijos. Nuo įstatymo priėmimo dienos iki 1991 m. liepos mėn. vyko LR vidaus reikalų ministerijos milicijos struktūrų reorganizavimas į policijos struktūras. 1991 m. sausio 31 d. Telšių rajono vidaus reikalų skyrius pervadintas į Telšių rajono policijos komisariatą.

Po įvykdytos šalies policijos komisariatų reorganizacijos 2008 metų spalio 1 d. žemesnės pakopos policijos komisariatai buvo prijungti prie atitinkamų aukštesnės pakopos policijos įstaigų: Telšių, Mažeikių, Plungės rajonų ir Rietavo policijos komisariatai sujungti į Telšių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.

2012 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas, kuriuo perskirstytos apskričių policijos komisariatų aptarnaujamos teritorijos, siekiant suvienodinti teritorinių policijos įstaigų bei apygardų prokuratūrų ir apygardų teismų veiklos teritorijas. Vadovaujantis šiuo įsakymu, Telšių apskrities Plungės rajono ir Rietavo policijos komisariatai prijungti prie Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Iki tol priklausę Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatui Akmenės ir Kelmės rajonų policijos komisariatai prijungi prie Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato misija – užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą, pagal kompetenciją formuoti saugią aplinką, kvalifikuotai ištirti padarytus nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus bei įgyvendinti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų kontrolės ir prevencijos politiką, bendradarbiaujant su visuomene ir atsiskaitant jai, efektyviai ir racionaliai panaudojant turimus žmogiškuosius, finansinius bei materialinius išteklius. Papildomai teikti kitas įstatymu policijai priskirtas, su leidimų administravimu ir visuomenei svarbių veiklos rūšių kontrole susijusias paslaugas.

Telšių rajono policijos komisariatui ir apskrities policijos įstaigoms nuo 1994 m. vadovavo nemažą patirtį vidaus reikalų sistemoje turintis Sauginas Laurušonis. 2008-2014 m. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku dirbo Alfonsas Motuzas. 2014 m. vasario 3 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku paskirtas Remigijus Rudminas, iki tol vadovavęs Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Apskrities komisariato struktūrą sudaro kriminalinės policijos, viešosios policijos, administravimo ir tiesiogiai viršininkui pavaldūs padaliniai: Nusikaltimų tyrimo skyrius, Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius, Specialiųjų užduočių poskyris, Kriminalistinių tyrimų poskyris, Kriminalinės policijos žvalgybos skyrius, Veiklos skyrius, Reagavimo skyrius, Kelių policijos skyrius, Operatyvaus valdymo skyrius, Migracijos skyrius, Imuniteto skyrius, Finansų skyrius, Personalo skyrius, Valdymo organizavimo skyrius, Aptarnavimoskyrius, Informatikos ir ryšių poskyris, komunikacijos grupė, dokumentų valdymo grupė, vidaus tyrimų grupė, Akmenės, Kelmės ir Mažeikių rajonų policijos komisariatai.

2012 m. balandžio 2 d. duomenimis, Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate dirba 426 darbuotojai.

Kriminalinės policijos padaliniai (128 pareigūnai) vykdo nusikalstamų veikų tyrimą, asmenų, įtariamų padarius nusikaltimą, taip pat dingusių be žinios asmenų paiešką, ruošia ir įgyvendina įvairius operatyvinius planus bei kitas jiems priskirtas funkcijas.

Visuomenės saugumą bei viešąją tvarką komisariato aptarnaujamoje teritorijoje užtikrina 275 pareigūnai. Jie taip pat vykdo specialiąsias operacijas, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų, nepilnamečių nusikalstamumo prevenciją, užtikrina eismo saugumą, organizuoja ir vykdo sulaikytų ir suimtų asmenų konvojavimą, teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų.

Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui svarią pagalbą teikia Telšių rajono savivaldybė. Palaikant viešąją tvarką ir užtikrinant žmonių saugumą Telšių apskrities policijos komisariato pareigūnams talkina šauliai, policijos rėmėjai ir jaunieji policijos rėmėjai. Jie aktyviai dalyvauja palaikant viešąją tvarką masinių renginių metu.

Jau 10 metų komisariate sielovada užsiima Telšių apskrities policijos kapelionas kanauninkas Remigijus Saunorius.

Policijos komisariate veikia šios visuomeninės organizacijos: Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Akmenės, Kelmės ir Telšių poskyriai, Telšių apskrities vidaus reikalų sistemos pareigūnų profesinė sąjunga, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato sporto klubas „Lokys“, Visuomeninė taryba prie Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato.

Oficialus policijos komisariato tinklapis sukurtas 2006 m. lapkričio 6 d.