Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345

Radus ginklą

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Licencijavimo poskyris informuoja, kad asmeniui, radus šaunamąjį ginklą, draudžiama gabenti į policijos įstaigą. Įstatymas asmenį įpareigoja apie rastą ginklą informuoti policiją. Policija, asmens rastus ginklus, privalo paimti jų radimo vietoje ir pradėti šaunamojo ginklo įteisinimo procedūrą. Apie rastą ginklą pranešusiam žmogui policijos pareigūnai išduos ginklo paėmimą patvirtinantį dokumentą, kuriame bus nurodyta radusio asmens vardas, pavardė ir rasto ginklo rūšis ir numeris, taip pat šaudmenų kiekis. Asmuo, pranešęs teritorinei policijos įstaigai apie rastus ginklus ar šaudmenis, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas privalo pateikti rašytinį pranešimą, kuriame nurodoma ginklų ar šaudmenų buvimo vieta, kada ir kokiu būdu jis juos rado.
Tais atvejais, kai asmuo atneš šaunamąjį ginklą įteisinti ir užregistruoti savo vardu į policijos įstaigą, bus pradedamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 253 straipsnį.