Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345
Kelmės rajono policijos komisariatas
 
Vytauto Didžiojo g. 62, LT-86143, Kelmė, tel.: (8 427) 57016,  faks.: (8 427) 57026,

 

ROBERTAS JAGMINAS – Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato viršininkas. 
Gimė 1972 m. birželio 6 d., Kelmės rajone.
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, 1999 m. baigė Lietuvos teisės akademiją,  2002 m. Lietuvos teisės universitete įgijo teisės magistro kvalifikaciją.
Vidaus reikalų sistemoje tarnybą pradėjo 1993 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto policijos komisariato kriminalinės policijos Turtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus paieškos grupėje, 1994 m. balandžio 1 d. paskirtas Šiaulių miesto pirmojo policijos komisariato kriminalinės paieškos jaunesniuoju inspektoriumi. 1995 m. liepos 1 d. paskirtas Šiaulių miesto pirmojo policijos komisariato kriminalinės paieškos inspektoriumi, 1997 m. lapkričio 17 d. – Šiaulių miesto pirmojo policijos komisariato Kriminalinių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniuoju inspektoriumi. 1999 m. rugsėjo 20 d. paskirtas Šiaulių miesto antrojo policijos komisariato Kriminalinių nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaru inspektoriumi. Nuo 2003 m. gegužės 1 d. dirbo Šiaulių miesto antrojo policijos komisariato kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaru inspektoriumi – vadovu. 2005 m. kovo 3 d. paskirtas Šiaulių miesto antrojo policijos komisariato viršininku, 2006 m. birželio 5 d. – Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoju.
2008 m. spalio 1d. paskirtas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoju. 2013 m. spalio 25 d. paskirtas Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato viršininku.
Per tarnybos laiką apdovanotas pirmojo ir antrojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklais ,,Tėvynės labui“, trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Už nuopelnus“, trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Angelas sargas“, pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Už nepriekaištingą tarnybą“, trečiojo laipsnio atminimo ženklu ,,Už ištarnautus metus“.  
 
 
ALBINAS VAIČIULIS – Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininkas.
Gimė1970 m. birželio 5 d., Telšių rajone.
Išsilavinimas – aukštasis, 1994 m. baigė Lietuvos policijos akademiją, 1997 m. Lietuvos policijos akademijoje įgijo teisės ir policijos veiklos magistro kvalifikaciją.  
Vidaus reikalų sistemoje tarnybą pradėjo 1990 m. gruodžio 10 d. Telšių rajono vidaus reikalų skyriaus postinės-patrulinės tarnybos milicininko pareigose. 1994 m. rugpjūčio 2 d. paskirtas Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato štabo informatikos tarnybos jaunesniuoju inspektoriumi. 1997 m. liepos 28 d. paskirtas Kelmės rajono policijos komisariato kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo grupės inspektoriumi, 2003 m. gruodžio 8 d. – Kelmės rajono policijos komisariato kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo grupės tyrėju (vadovu), 2004 m. sausio 12 d. – to paties policijos komisariato viešosios policijos Viešosios tvarkos skyriaus Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyrio viršininku, 2008 m. spalio 1 d. – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiuoju specialistu, 2011 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas to paties policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos grupės vyriausiuoju specialistu, 2012 m. balandžio 1 d. – Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus kelių policijos grupės vyresniuoju specialistu. Nuo 2014 m. sausio 14 d. dirba to paties policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininku.
Per tarnybos laiką apdovanotas pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Už nepriekaištingą tarnybą“ ir pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,už nuopelnus“.  

  

RIČARDAS BRACEVIČIUS – Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas.
Gimė 1975 m. gegužės 15 d., Kelmės rajone.
Išsilavinimas – aukštais, 1997 m. baigė Kauno aukštesniąją policijos mokyklą ir įgijo policijos valdininko kvalifikaciją, 2007 m. baigė Mykolo Romerio universitetą, įgijo teisės ir policijos veiklos bakalauro kvalifikaciją.   
Vidaus reikalų sistemoje tarnybą pradėjo 1994 m. spalio 1 d. Šiaulių m. Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos būryje, 1995 m. gruodžio 12 d. paskirtas Kelmės rajono policijos komisariato Patrulių tarnybos policininku. 1997 m. gruodžio 24 d. paskirtas Kelmės rajono policijos komisariato Kvotos grupės jaunesniuoju inspektoriumi, 1999 m. gruodžio 3 d. – Tardymo poskyrio prie Kelmės rajono policijos komisariato tardytoju, 2003 m. gegužės 1 d. – Kelmės rajono policijos komisariato kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus inspektoriumi, 2003 m. gruodžio 8 d. – to paties policijos komisariato  kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėju. 2007 m. birželio 8 d. paskirtas to paties policijos komisariato kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo grupės vyresniuoju tyrėju, 2008 m. spalio 1 d. – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresniuoju tyrėju, 2010 m. gruodžio 28 d. to paties policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininku. Nuo 2012 m. balandžio 1 d. dirba Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus viršininku.
Per tarnybos laiką apdovanotas antrojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu ,,Tėvynės labui“, antrojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Už nepriekaištingą tarnybą“, trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Už nuopelnus“, pirmojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu ,,Tėvynės labui“, antrojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Angelas sargas“, pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Už nepriekaištingą tarnybą“, trečiojo laipsnio atminimo ženklu ,,Už ištarnautus metus“.