Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345

Valdymo schema

 
 
PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300
TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VIDAUS STRUKTŪRA
 
 
 
Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas ar atskira pareigybė, nepriklausanti struktūriniam padaliniui

 1.  

Viršininkas

 1.  

Viršininko pavaduotojas

 1.  

Viršininko pavaduotojas

 1.  

Kapelionas

 1.  

Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius

 1.  

Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius

 1.  

Kriminalinės policijos specialiųjų užduočių skyrius

 1.  

Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyrius

 1.  

Kriminalinės policijos žvalgybos skyrius

 1.  

Kriminalinės policijos informacijos analizės poskyris

 1.  

Kriminalistinių tyrimų poskyris

 1.  

Reagavimo skyrius

 1.  

Veiklos skyrius

 1.  

Migracijos skyrius

 1.  

Kelių policijos skyrius

 1.  

Operatyvaus valdymo skyrius

 1.  

Valdymo organizavimo skyrius

 1.  

Imuniteto skyrius

 1.  

Finansų skyrius

 1.  

Personalo skyrius

 1.  

Aptarnavimo skyrius

 1.  

Informatikos ir ryšių poskyris

 1.  

Dokumentų valdymo grupė

 1.  

Komunikacijos grupė

 1.  

Vidaus tyrimų grupė

 1.  

Akmenės rajono policijos komisariatas

 1.  

Kelmės rajono policijos komisariatas

 1.  

Mažeikių rajono policijos komisariatas

 
______________
 
      2016-10-01