Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345

Migracija - Sertifikatas

Sertifikatas - elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę. Sertifikatai išduodami ir naudojami tik su asmens tapatybės kortele. Asmens tapatybės kortelei tapus negaliojančia automatiškai nutraukiamas ir joje įrašytų sertifikatų galiojimas.
Prašymas atnaujinti į asmens tapatybės kortelę įrašytus sertifikatus, nutraukti sertifikato galiojimą, atšaukti sertifikato galiojimo sustabdymą, keisti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį) pateikiamas asmeniškai. Prašymą sustabdyti sertifikato galiojimą pateikia sertifikato savininkas ar teisėsaugos institucija.
Pirmą kartą sertifikatai išduodami kartu su nauja asmens tapatybės kortele. Pasibaigus šių sertifikatų galiojimui ar sertifikato savininko prašymu į asmens tapatybės kortelės kontaktinę elektroninę laikmeną gali būti įrašyti nauji sertifikatai. Prašymas sudaryti naujus sertifikatus yra vykdomas nedelsiant. Nauji asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) spausdinami sertifikato savininko akivaizdoje atviru būdu – juos sertifikato savininkas neatidėliodamas turi pasikeisti į naujus, tik jam žinomus asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos duomenis (slaptažodį).
 
Sertifikato galiojimo nutraukimas
 
Sertifikato savininkas, teikdamas prašymą dėl sertifikato galiojimo sustabdymo, turi nurodyti sertifikato galiojimo sustabdymo priežastį. Prašymas sustabdyti sertifikato galiojimą yra vykdomas nedelsiant. Maksimalus laikotarpis nuo prašymo sustabdyti sertifikato galiojimą gavimo iki informacijos apie sertifikato statuso pasikeitimą pateikimo turi būti ne ilgesnis nei 1 diena.
 
Sertifikato galiojimo sustabdymo atšaukimas
 
Prašymas atšaukti sertifikato galiojimo sustabdymą yra vykdomas nedelsiant. Maksimalus laikotarpis nuo prašymo atšaukti sertifikato galiojimo sustabdymą gavimo iki informacijos apie sertifikato statuso pasikeitimą pateikimo turi būti ne ilgesnis nei 1 diena.
   
Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos
aktyvavimo duomenų (slaptažodžio) keitimas
 
Prašymą keisti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį) pildo sertifikato savininkas. Tarnybos darbuotojas  sukuria naujus asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį). Nauji asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) yra atspausdinami uždarame voke, sertifikato savininko akivaizdoje atviru būdu – juos sertifikato savininkas neatidėliodamas turi pasikeisti į naujus, tik jam žinomus asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos duomenis (slaptažodį).
 
ATSIMINKITE, KAD...
 
Jums išduotą asmens tapatybės kortelę galite naudoti tik Jūs pats.
PIN kodų vokelis įteikiamas kartu su asmens tapatybės kortele. Įsitikinkite, kad uždaras PIN kodų vokelis nėra pažeistas.
PIN kodas turi būti žinomas tik Jums – privalote jį įsiminti ir laikyti paslaptyje bei rūpestingai saugoti (atskirai saugoti asmens tapatybės kortelėsPIN kodą nuo pačios asmens tapatybės kortelės, ant asmens tapatybės kortelės ar ant kartu su ja laikomų daiktų nerašyti PIN kodo, ir pan. Vokelį su įrašytuoju PIN kodu saugoti atskirai arba, atsiminus ar užsirašius PIN kodą kitoje vietoje, PIN kodų vokelį sunaikinti).
Praradus PIN kodo kontrolę ir slaptumą iš karto pakeiskite PIN kodą arba kreipkitės į Pagalbos centrą arba migracijos tarnybą. Sertifikato galiojimą sustabdyti galima telefonu visą parą, 7 dienas per savaitę.
Atsiradus galimybei, nedelsiant atvykite asmeniškai raštu pateikti prašymą atšaukti sertifikatų galiojimo sustabdymą arba nutraukti sertifikatų galiojimą.
PIN kodas užblokuojamas, jei jį įvedant suklystama tris kartus iš eilės. PIN kodą atblokuoti galima pateikus prašymą raštu.
Baigęs naudotis asmens tapatybės kortele, kompiuteryje uždarykite visas naudotas programas ir internetines naršykles. Pasitraukdamas nuo kompiuterio, nepalikite kortelių skaitytuve įdėtos asmens tapatybės kortelės.
 
Informaciją dėl elektroninio parašo ir sertifikatų naudojimo darbo metu teikia sertifikavimo paslaugų teikėjo Pagalbos centras tel. (8 5) 271 6062. Taip pat informaciją galite rasti ir klausimus užduoti interneto svetainėje adresu http://www.nsc.vrm.lt.