Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345

Informacija

(Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2008 m. spalio mėn. 20 d. įsakymu Nr. 86-V-27)

1.Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas 
2. Ekspertų komisijos daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti 2011 m. kovo 24 d. posėdžio protokolo išrašas (Ekspertų komisija daiktų, įrenginių modeliams ginklams bei konkrečiai jų kategorijai priskirti/Protokolo išrašas/2/2011 03 24/Įsigaliojo nuo 2011 04 09/Valstybės žinios'2011 Nr.42-2033)
3. DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 m. BIRŽELIO 23 d. ĮSAKYMO Nr. V-362 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos/Įsakymas/Valstybės Valstybės žinios, 2009-11-24, Nr. 139-6145 )
4. Dėl kai kurių rūšių veiklos, susijusios su ginklų ir šaudmenų apyvarta, licencijavimo taisyklių patvirtinimo 
5. Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas 
6. Dėl Pažymų, kad ginklai visiškai netinkami naudoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo 
7. Dėl Ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcijų sudarymo, laikymo, eksponavimo, likvidavimo, ginklų, šaudmenų perdirbimo kolekcijoms, imitacinių ginklų naudojimo ir ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių parodų organizavimo taisyklių patvirtinimo 
8. Dėl trumpųjų graižtvinių šaunamųjų ginklų išbandymo, tūtelių ir kulkų kolekcijų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo 
9. Dėl Šaudymo tirų ar šaudyklų, jų teritorijų reikalavimų bei ginklo panaudojimo ir nuomojimo tire ar šaudykloje taisyklių patvirtinimo 
10. Dėl Laikino ir trumpalaikio ginklų saugojimo taisyklių patvirtinimo 
11. Dėl Prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis tarpininkų registravimo taisyklių patvirtinimo
12. Dėl Ginklų taisymo, ginklų ir šaudmenų perdirbimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo 
13. Dėl Ginklų, šaudmenų, jų dalių gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo 
14. Dėl reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo 
15. SPRENDIMAS Dėl draudimo įsinešti ginklus į Seimo rūmus (Lietuvos Respublikos Seimas (Seimo valdyba)/Sprendimas/428/1997 07 16/Įsigaliojo nuo 1997 07 16/ )

Teisės aktai, reglamentuojantys asmens ir turto saugą 

1. Asmens ir turto saugos ĮSTATYMAS (Lietuvos Respublikos Seimas/Įstatymas/IX-2327/2004 07 08/Įsigaliojo nuo 2005 01 01/Valstybės žinios'2004 Nr.116-4317)
2. Dėl Ginkluotos ir neginkluotos asmens ir turto saugos licencijavimo taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/116/2005 02 02/Įsigaliojo nuo 2005 02 06/Valstybės žinios'2005 Nr.17-535)
3. Dėl saugos tarnybų ir saugos padalinių ataskaitos formos ir ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo 
4. Dėl inkasavimo ir inkasatorių pažymėjimų išdavimo, panaikinimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo 
5. Dėl Apsaugos darbuotojų pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo
2. Dėl sprogmenų apskaitos tvarkos patvirtinimo 
3. Dėl pirmajai pavojingumo klasei priskiriamų sprogmenų, kurių pervežimui leidimus išduoda ginklų fondas, sąrašo patvirtinimo 
4. Dėl Sprogmenų apyvartos valstybinės kontrolės taisyklių patvirtinimo 
5. Dėl Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo 

Kiti teisės aktai

1. Dėl kursų baigimo ir egzamino išlaikymo pažymėjimų išdavimo, apskaitos bei apmokėjimo 
2. Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybos ir laikymo patalpų įrengimo reikalavimų patvirtinimo 
3. Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo