Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345

KONTAKTAI

 

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas, pavardė

Kab. nr.

Telefono nr. (žin.)

Telefono nr.

Mobilaus telefono nr.

Elektroninio pašto adresas

TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

VADOVYBĖ

1.

Viršininkas

Remigijus Rudminas

222

61210

+370 444 72410

+370 687 14388

remigijus.rudminas@policija.lt

2.

Viršininko pavaduotojas

Linas Špakauskas

338

61220

+370 444 72420

+370 698 44198

linas.spakauskas@policija.lt

3.

Viršininko pavaduotojas

Vaclovas Akavickis

213

61222

+370 444 72422

+370 698 75572

vaclovas.akavickis@policija.lt

   KOMUNIKACIJOS GRUPĖ

1.

Vyriausioji specialistė

Aušra Blaževičienė

233

61216

+370 444 72416

+370 633 93303

ausra.blazeviciene@policija.lt

FINANSŲ SKYRIUS

1.

Vedėjas

Stefanija Eigirdienė

220

61212

+370 444 72412

-

stefanija.eigirdiene@policija.lt

2.

Vyriausiasis specialistas

Saulutė Kazragienė

219

61212

-

-

saulute.kazragiene@policija.lt

3.

Vyresnysis specialistas

Levita Barodicienė

221

61238

-

-

levita.barodiciene@policija.lt

4.

Vyresnysis specialistas

Adelė Racevičienė

221

61238

-

-

adele.raceviciene@policija.lt

5.

Specialistas

Virginija Pociuvienė

221

61238

-

-

virginija.pociuviene@policija.lt

6.

Inspektorius

Jadvyga Vasiliauskienė

219

61212

-

-

 jadvyga.vasiliauskiene@policija.lt

 

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ POSKYRIS

1.

Vyresnysis specialistas

Vida Janauskaitė

211

61224

+370 444 72424

-

vida.janauskaite@policija.lt

2. Vyresnysis specialistas Ričardas Norvaiša 202 (Mažeikiuose) 61755 +370 443 98155 - ricardas.norvaisa@policija.lt

3.

Specialistas

Antanas Radavičius

212

61243

-

-

antanas.radavicius@policija.lt

4.

Specialistas

Jūratė Smagurienė

211

61224

+370 444 72424

-

jurate.smaguriene@policija.lt

5.

Specialistas

Giedrius Matas 209 (Akmenėje) 67415 +370 425 40012 - giedrius.matas@policija.lt
6. Specialistas Vidmantas Bujokas 32 (Kelmėje) - - - vidmantas.bujokas@policija.lt

DOKUMENTŲ VALDYMO GRUPĖ

1.

Vyresnysis specialistas

Zinaida Baltutienė

222

61266

+370 444 72410

-

zinaida.baltutiene@policija.lt

2.

Specialistas

Toma Žilienė

224

61231

-

-

 

3.

Specialistas

Irma Rukšėnienė

223

61237

-

-

irma.rukseniene@policija.lt

4.

Vyresnysis specialistas

Neringa Bracienė

223

61257

-

-

neringa.braciene@policija.lt

5. Vyriausiasis specialistas Vida Baranauskienė 311 (Mažeikiuose) 61713 - - vida.baranauskiene@policija.lt
6. Specialistas Ineta Jokubauskienė 208 (Akmenėje) 67400 +370 425 40012 - ineta.jokubauskiene@policija.lt
7. Specialistas Dalia Vilimienė 311 (Mažeikiuose) 61713 - - dalia.vilimiene@policija.lt
8. Specialistas Ineta Kislauskienė 18A (Kelmėje) 61500 - - ineta.kislauskiene@policija.lt
9. Vyresnysis raštvedys Liucija Jankuvienė 23 (Kelmėje) 61505 +370 427 57016 - liucija.jankuviene@policija.lt
10. Vyresnysis raštvedys Virginija Ivoškienė 208 (Akmenėje) 67411 +370 425 40012 - virginija.ivoskiene@policija.lt
11. Vyresnysis specialistas Roma Paulauskienė 308 (Mažeikiuose) 61762 - - roma.paulauskiene@policija.lt

APTARNAVIMO SKYRIUS

1.

Vedėjas

Albertas Kundrotas

 

61244

-

+370 687 57303

albertas.kundrotas@policija.lt

2.

Vyresnysis specialistas

Aldona Stasiulienė

 

61275

-

+370 610 48890

aldona.stasiuliene@policija.lt

3.

Specialistas

Sandra Činskienė

 

61275

-

+370 682 72660

sandra.cinskiene@policija.lt

4. Specialistas Kęstutis Navardauskas   - - - kestutis.navardauskas@policija.lt
5. Specialistas Pranas Paleckis 100 (Akmenėje) 67415 - - pranas.paleckis@policija.lt
6. Specialistas Vytautyas Grišius 20 (Kelmėje) 61515 +370 427 57016 - vytautas.grisius@policija.lt
7. Specialistas Viktoras Baltaduonis   - - - viktoras.baltaduonis@policija.lt

VALDYMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS

1.

Vedėjas

Gintautas Kėras

214

61218

+370 444 72418

+370 687 25974

gintautas.keras@policija.lt

2. Vyriausiasis specialistas Antanas Garalis 215 61264 - +370 686 47513 antanas.garalis@policija.lt

3.

Vyresnysis specialistas

Nida Audinytė

215

61264

-

-

nida.audinyte@policija.lt

4. Vyresnysis specialistas Edita Ubartienė 215 61264 - - edita.ubartiene@policija.lt

PERSONALO SKYRIUS

1.

Vedėjas

Gintautas Jauga

216

61211

+370 444 72411

-

gintautas.jauga@policija.lt

2.

Vyriausiasis specialistas

Saulius Norvaišas

217

61265

-

-

saulius.norvaisas@policija.lt

3.

Specialistas

Dovydas Kuizinas

217

61265

-

-

dovydas.kuizinas@policija.lt

4.

Vyresnysis specialistas

Irena Laurušonienė

218

61271

-

-

irena.laurusoniene@policija.lt

5.

Specialistas

Laura Virpilaitytė

228

61280

-

-

laura.virpilaityte@policija.lt

6.

Inspektorius

Birutė Žutautienė

221

61280

-

-

birute.zutautiene@policija.lt

7.

Specialistas

Toma Vaitkevičienė

225

61283

-

-

 

8. Vyresnysis specialistas Oksana Adomavičiūtė 218 61271 - - oksana.adomaviciute@policija.lt

VIDAUS TYRIMŲ GRUPĖ

1.

Vyriausiasis tyrėjas

Petras Gedminas

345

61203

-

-

petras.gedminas@policija.lt

2.

Vyresnysis tyrėjas

Marius Tamašauskas

345

61203

-

-

marius.tamasauskas@policija.lt

IMUNITETO SKYRIUS

1.

Viršininkas

MIndaugas Noreikis

346

61279

-

-

mindaugas.noreikis@policija.lt

2. Vyriausiasis tyrėjas

Tadas Vaitkevičius

348 61255 - - tadas.vaitkevicius1@policija.lt
3. Vyriausiasis tyrėjas Aušra Butkienė 348 61255 - - ausra.butkiene@policija.lt

MIGRACIJOS SKYRIUS

1.

Viršininkas

Asta Ežerskienė

242

61228

+370 444 72428

-

asta.ezerskiene@policija.lt

3.

Vyresnysis specialistas

Stasė Galdikienė

240

61234

-

-

stase.galdikiene@policija.lt

4.

Vyresnysis specialistas

Neringa Novakova

241

61236

-

-

neringa.novakova@policija.lt

5.

Specialistas

Birutė Rapalienė

 

61234

-

-

birute.rapaliene@policija.lt

6.

Specialistas

Sigita Smilgevičienė

240

61234

-

-

sigita.smilgeviciene@policija.lt

7.

Specialistas

Irena Laurinavičienė

243

61201

-

-

irena.laurinaviciene@policija.lt

8.

Specialistas

Virginija Pupšienė

240

61234

-

-

virginija.pupsiene@policija.lt

OPERATYVAUS VALDYMO SKYRIUS

1.

Viršininkas

Aras Brasas

108

61258

-

-

aras.brasas@policija.lt

        2. Vyresnysis specialistas Ričardas Žilvytis 103/107 67400/67445 - - ricardas.zilvytis@policija.lt
       3. Vyresnysis specialsitas Denisas Rudnikas 101 61200 - - denisas.rudnikas@policija.lt

4.

Vyresnysis specialistas

Asta Šliupienė

101

61200

-

-

asta.sliupiene@policija.lt

5.

Specialistas

Ričardas Bitaris

109

61259

-

-

ricardas.bitaris@policija.lt

6.

Vyriausiasis postinis

Tomas Jasevičius

111

61202

-

-

tomas.jasevicius1@policija.lt

7.

Vyriausiasis postinis

Žydrūnas Griškus

101

61200

+370 444 60343

-

zydrunas.griskus@policija.lt

8.

Vyriausiasis postinis

Julius Milius

101

61200

+370 444 60343

-

julius.milius@policija.lt

9.

Vyriausiasis postinis

Alma Miceikaitė

101

61200

+370 444 60343

-

alma.miceikaite@policija.lt

10.

Vyriausiasis postinis

Algirdas Perskaudas

101

61200

+370 444 60343

-

algirdas.perskaudas@policija.lt

11.

Vyriausiasis postinis

Darius Atraškevičius

101

61200

+370 444 6 0343

-

darius.atraskevicius@policija.lt

12.

Vyriausiasis postinis

Vilma Račinskienė

101

61200

-

-

vilma.racinskiene@policija.lt

13.

Vyriausiasis postinis

Tomas Diržininkas

101

61200

-

-

tomas.dirzininkas@policija.lt

14.

Vyriausiasis postinis

Raimondas Budreckis

101

61200

-

-

raimondas.budreckis@policija.lt

15.

Vyriausiasis postinis

Jurgita Pilvinienė

101

61200

-

-

jurgita.pilviniene@policija.lt

        16. Vyriausiasis postinis Robertas Šapas 101 61200 +370 444 77309 - robertas.sapas@policija.lt
        17. Vyriausiasis postinis Darius Bagvilas 101 61200 - - darius.bagvilas@policija.lt

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS

              1.

Viršininkas

Giedrius Apūkas

230

61267

-

+370 698 58377

giedrius.apukas@policija.lt

                          2.

Vyresnysis specialistas

Saulius Žilius

229

61217

+370 444 72417

-

saulius.zilius@policija.lt

PREVENCIJOS POSKYRIS

1.

Viršininkas

Ramūnas Šileika

231

61227

+370 444 72427

+370 647 26698

ramunas.sileika@policija.lt

APYLINKĖS INSPEKTORIŲ VEIKLOS GRUPĖ

1.

Vyresnysis tyrėjas

Alina Astrauskienė

204

61241

-

+370 602 80824

alina.astrauskiene@policija.lt

      2

Tyrėjas

 

Vilius Sauseris 352 - - +370 698 58391 vilius.sauseris@policija.lt

3.

Tyrėjas

Andrius Adomavičius

209

61256

-

+370 698 58397

andrius.adomavicius@policija.lt

4.

Tyrėjas

Arūnas Toliušis

206

61241

-

+370 698 58395

arunas.toliusis@policija.lt

5.

Tyrėjas

Vitalija Meškauskaitė

205

61241

-

+370 698 58394

 

6.

Tyrėjas

Vaida Petrikauskienė

227

61209

-

+370 698 58382

vaida.petkute@policija.lt

7.

Tyrėjas

Vidas Petrauskas

351

61242

-

+370 698 58388

vidas.petrauskas@policija.lt

8.

Tyrėjas

Saulius Dargis

352

61242

-

+370 698 58384

saulius.dargis@policija.lt

9.

Tyrėjas

Armandas Bunkevičius

352

61242

-

+370 698 58381

armandas.bunkevicius@policija.lt

10.

Tyrėjas

Marius Jonikas

204

61241

-

+370 698 58392

marius.jonikas@policija.lt

11.

Vyresnysis patrulis

Nijolė Račkauskienė

350

61242

-

+370 698 58390

nijole.andriuskaite@policija.lt

12.

Vyriausiasis patrulis

Egidijus Rumbutis

209

61256

-

+370 698 58396

egidijus.rumbutis@policija.lt

13.

Tyrėjas

Toma Maselskienė

350

61242

+370 444 72421

+370 602 80779

toma.maselskiene@policija.lt

14.

Vyresnysis patrulis

Sigita Skirienė

350

61242

-

+370 698 58385

sigita.skiriene@policija.lt

NEPILNAMEČIŲ REIKALŲ PAREIGŪNŲ VEIKLOS GRUPĖ

1.

Specialistas

Vilma Kuzminskienė

208

61213

+370 444 72413

+370 647 26607

vilma.kuzminskiene@policija.lt

2.

Vyresnysis specialistas

Rasa Liaučytė

207

61213

+370 444 72413

+370 698 58376

rasa.liaucyte@policija.lt

3.

Specialistas Roberta Triškutė 227 61209 - +370 698 58378 roberta.triskute@policija.lt
4. Specialistas Roberta Juozapavičiūtė 208 61213 +370 444 72413 +370 684 31668 roberta.juozapaviciute@policija.lt

LICENCIJAVIMO POSKYRIS

1.

Viršininkas

Auksė Raudonienė

232

61229

+370 444 72429

-

aukse.raudoniene@policija.lt

2.

Specialistas

Linas Kašinskas

232

61229

+370 444 72429

-

linas.kasinskas@policija.lt

3.

Specialistas

Algimantas Storpirštis

206

61278

-

-

algimantas.storpirstis@policija.lt

4.

Specialistas

Audrius Maneikis

206

61278

-

-

audrius.maneikis@policija.lt

PATRULIŲ BŪRYS

1.

Vadas

Robertas Gečas

229

61217

+370 444 72417

 

robertas.gecas@policija.lt

KELIŲ POLICIJOS SKYRIUS

1.

Viršininkas

Dainius Razminas

201

61262

-

-

dainius.razminas@policija.lt

ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IR EISMO ĮVYKIŲ TYRIMO GRUPĖ

1. 

Vyresnysis specialistas

Ramūnas Stasiulis

235

61263

-

-

ramunas.stasiulis@policija.lt

2. 

Specialistas

Asta Končienė

238

61282

-

-

asta.konciene@policija.lt

3. 

Vyresnysis specialistas

Dalia Mickienė

239

61219

+370 444 72419

-

dalia.mickiene@policija.lt

4.

Vyriausiasis postinis

Giedrė Jančauskytė

233

61254

-

-

giedre.jancauskyte@policija.lt

VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR PREVENCIJOS GRUPĖ

1. Vyresnysis specialistas Paulius Zaramba 236 61254     paulius.zaramba@policija.lt

1.

Specialistas

Laima Strėlienė

239

61219

+370 444 72419

-

laima.streliene@policija.lt

KELIŲ PATRULIŲ BŪRYS

1.

Vadas

Jonas Siebas

234

61253

-

-

jonas.siebas@policija.lt

KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ POSKYRIS

1.

Vyriausiasis specialistas

Donatas Petrulevičius

302

61235

-

-

donatas.petrulevicius@policija.lt

2.

Vyresnysis specialistas

Pranas Paleckis

301

67433 

-

-

pranas.paleckis@policija.lt

3.

Specialistas

Giedrė Dabulskienė

302

61235

-

-

giedre.dabulskiene@policija.lt

4.

Specialistas

Virginijus Vainoris

302

61235

-

-

virginijus.vainoris@policija.lt

5.

Specialistas

Jūratė Nemniasevienė

318

61734

--

-

jurate.nemniaseviene@policija.lt

6.

Specialistas

Giedrius Gabalis

318

61734

-

-

giedrius.gabalis@policija.lt

7.

Specialistas

Ernesta Balkaitytė

45

61508

+370 427 57016

-

ernesta.balkaityte@policija.lt

 

8.

Specialistas

Tomas Brazauskas

302

61235

-

-

tomas.brazauskas1@policija.lt

9.

Vyriausiasis patrulis

Lina Dainienė

302

61235

-

-

lina.dainiene@policija.lt