Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345

KONTAKTAI

 TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

Eil. Nr.

Pareigos

Vardas, pavardė

Kab. nr.

Telefono nr. (žin.)

Telefono nr.

Mobilaus telefono nr.

Elektroninio pašto adresas

VADOVYBĖ

1.

Viršininkas

Remigijus Rudminas

222

61210

+370 444 72410

+370 687 14388

remigijus.rudminas@policija.lt

2.

Viršininko pavaduotojas

Vaclovas Akavickis

213

61222

+370 444 72422

+370 698 75572

vaclovas.akavickis@policija.lt

3. Viršininko pavaduotojas Robertas Jagminas   61220 - +370 698 88251 robertas.jagminas@policija.lt
3 Kapelionas Remigijus Saunorius 341 - - - remigijus.saunorius@policija.lt

   KOMUNIKACIJOS GRUPĖ

1.

Vyriausioji specialistė

Aušra Blaževičienė

233

61216

+370 444 72416

+370 633 93303

ausra.blazeviciene@policija.lt

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ POSKYRIS

1.

Vyresnysis specialistas

Vida Janauskaitė

211

61224

+370 444 72424

-

vida.janauskaite@policija.lt

2. Vyresnysis specialistas Ričardas Norvaiša 215 (Mažeikiuose) 61755 +370 443 98155 - ricardas.norvaisa@policija.lt

3.

Specialistas

Antanas Radavičius

212

61243

-

-

antanas.radavicius@policija.lt

DOKUMENTŲ VALDYMO GRUPĖ

1.

Vyresnysis specialistas

Edita Ubartienė

222

61266

+370 444 72410

-

edita.ubartiene@policija.lt

2.

Specialistas

Jūratė Smagurienė

223

61257

+370 444 72410

-

jurate.smaguriene@policija.lt

3.

Specialistas

Irma Rukšėnienė

223

61257

-

-

irma.rukseniene@policija.lt

4.

Vyresnysis specialistas

Neringa Bracienė

223

61298

-

-

neringa.braciene@policija.lt

5. Vyriausiasis specialistas Vida Baranauskienė 311 (Mažeikiuose) 61713 - - vida.baranauskiene@policija.lt
6. Specialistas Dalia Vilimienė 311 (Mažeikiuose) 61713 - - dalia.vilimiene@policija.lt
7. Specialistas Audronė Ralytė 18A (Kelmėje) 61500 - - audrone.ralyte@policija.lt
8. Vyresnysis raštvedys Liucija Jankuvienė 23 (Kelmėje) 61505 +370 427 57016 - liucija.jankuviene@policija.lt
9. Vyresnysis raštvedys Virginija Ivoškienė 208 (Akmenėje) 67411 +370 425 40012 - virginija.ivoskiene@policija.lt
10. Vyresnysis specialistas Roma Paulauskienė 308 (Mažeikiuose) 61762 - - roma.paulauskiene@policija.lt

APTARNAVIMO SKYRIUS

1.

Vedėjas

Albertas Kundrotas

 

61290

-

+370 687 57303

albertas.kundrotas@policija.lt

2. Vyriausiasis specialistas Stefanija Eigirdienė 220 61212 - - stefanija.eigirdiene@policija.lt

3.

Vyresnysis specialistas

Aldona Stasiulienė

 

61275

-

+370 610 48890

aldona.stasiuliene@policija.lt

4.

Specialistas

Sandra Činskienė

 

61291

-

+370 682 72660

sandra.cinskiene@policija.lt

5. Specialistas Adelė Racevičienė 221 31238 - - adele.raceviciene@policija.lt
6. Specialistas Pranas Paleckis 100 (Akmenėje) 67415 - - pranas.paleckis@policija.lt
7. Specialistas Vytautyas Grišius 20 (Kelmėje) 61515 +370 427 57016 - vytautas.grisius@policija.lt

VALDYMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS

1.

Vedėjas

Gintautas Kėras

214

61218

+370 444 72418

+370 687 25974

gintautas.keras@policija.lt

2. Vyriausiasis specialistas Gintautas Jauga 216 61211 - +370 444 72411 gintautas.jauga@policija.lt
3. Vyriausiasis specialistas Antanas Garalis 215 61264 - +370 686 47513 antanas.garalis@policija.lt

4.

Vyresnysis specialistas

Nida Audinytė

215

61264

-

-

nida.audinyte@policija.lt

5. Psichologė Toma Vaitkevičienė 233 61283 - - toma.vaitkeviciene@policija.lt

VIDAUS TYRIMŲ GRUPĖ

1.

Vyriausiasis tyrėjas

Petras Gedminas

345

61203

-

-

petras.gedminas@policija.lt

2.

Vyresnysis tyrėjas

Marius Tamašauskas

345

61203

-

-

marius.tamasauskas@policija.lt

IMUNITETO SKYRIUS

1.

Viršininkas

MIndaugas Noreikis

346

61279

-

-

mindaugas.noreikis@policija.lt

2. Vyriausiasis tyrėjas

Tadas Vaitkevičius

348 61255 - - tadas.vaitkevicius1@policija.lt
3. Vyriausiasis tyrėjas Aušra Butkienė 348 61255 - -

ausra.butkiene@policija.lt

 

MIGRACIJOS SKYRIUS

Bendras tel. nr. visais su migracija susijusiais klausimais - 8 700 60000

LICENCIJAVIMAS

Bendras tel. nr. visais su licencijavimu susijusiais klausimais – 8 700 60000

 

OPERATYVAUS VALDYMO SKYRIUS

        1. Viršininkas Saulius Žilius 229 61217 +370 444 72417 +370 686 44167 saulius.zilius@policija.lt
       2. Vyresnysis specialistas Ričardas Žilvytis 108 67400/67445 +370 444 60343 - ricardas.zilvytis@policija.lt
       3. Vyresnysis specialsitas Denisas Rudnikas 101 61200 +370 444 60343 - denisas.rudnikas@policija.lt

4.

Vyresnysis specialistas

Asta Šliupienė

101

61200

+370 444 60343

-

asta.sliupiene@policija.lt

        5. Vyresnysis specialistas Asta Varanavičienė 101 61200 +370 444 60343 - asta.varanaviciene@policija.lt
        6. Vyresnysis specialistas Darius Ligeikis 101 61200 +370 444 60343 - darius.ligeikis@policija.lt

7.

Specialistas

Ričardas Bitaris

101

61259

+370 444 60343

-

ricardas.bitaris@policija.lt

8.

Vyriausiasis postinis

Žydrūnas Griškus

101

61200

+370 444 60343

-

zydrunas.griskus@policija.lt

9.

Vyriausiasis postinis

Julius Milius

101

61200

+370 444 60343

-

julius.milius@policija.lt

10.

Vyriausiasis postinis

Alma Ramašauskė

101

61200

+370 444 60343

-

alma.miceikaite@policija.lt

11.

Vyriausiasis postinis

Darius Atraškevičius

101

61200

+370 444 6 0343

-

darius.atraskevicius@policija.lt

12.

Vyriausiasis postinis

Raimondas Budreckis

101

61200

-

-

raimondas.budreckis@policija.lt

13.

Vyriausiasis postinis

Jurgita Pilvinienė

101

61200

-

-

jurgita.pilviniene@policija.lt

        14. Vyriausiasis postinis Robertas Šapas 101 61200 +370 444 77309 - robertas.sapas@policija.lt
               

VEIKLOS SKYRIUS

1. Viršininkas Giedrius Apūkas 230 61267 - +370 698 58377 giedrius.apukas@policija.lt
2. Vyriausiasis tyrėjas Ramūnas Šileika 231 61227 - +370 647 26698 ramunas.sileika@policija.lt
3. Vyriausiasis tyrėjas Vaidotas Markevičius 208 61213 - - vaidotas.markevicius@policija.lt
4. Vyriausiasis tyrėjas Alina Sauserė 204 61241 - +370 602 80824 alina.sausere@policija.lt
5. Vyriausiasis tyrėjas Rasa Liaučytė     - +370 698 58376 rasa.liaucyte@policija.lt
6. Vyriausiasis tyrėjas Armandas Bunkevičius     - +370 698 58381 armandas.bunkevicius@policija.lt

REAGAVIMO SKYRIUS
 

1. Viršininkė Aurelija Kontrimienė 337 61252 - +370 674 97275 aurelija.kontrimiene@policija.lt

 

KELIŲ POLICIJOS SKYRIUS

              1.          Viršininkas     Robetas Gečas       234     61202      +370 444 72417           -                robertas.gecas@policija.lt

ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IR EISMO ĮVYKIŲ TYRIMO GRUPĖ

1. 

Specialistas

Asta Končienė

238

61282

-

-

asta.konciene@policija.lt

2. 

Vyresnysis specialistas

Dalia Mickienė

239

61219

+370 444 72419

-

dalia.mickiene@policija.lt

3.

Vyriausiasis postinis

Giedrė Jančauskytė

233

61254

-

-

giedre.jancauskyte@policija.lt

VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR PREVENCIJOS GRUPĖ

1.

Specialistas

Laima Strėlienė

239

61219

+370 444 72419

-

laima.streliene@policija.lt

KELIŲ PATRULIŲ BŪRYS

1.

Vadas

Laimonas Levickis

235

61263

-

-

laimonas.levickis@policija.lt

             2.            Specialistas Dainius Stonkevičius                235               61263                 -                              -                     dainius.stonkevicius@policija.lt

KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ POSKYRIS

1 Vyriausiasis specialistas Tomas Trimailovas 300 67433 - - tomas.trimailovas@policija.lt
2.

Specialistas

Giedrė Veidė

302

61235

-

-

giedre.dabulskiene@policija.lt

3.

Specialistas

Virginijus Vainoris

302

61235

-

-

virginijus.vainoris@policija.lt

4.

Specialistas

Jūratė Nemniasevienė

318

61734

--

-

jurate.nemniaseviene@policija.lt

5.

Specialistas

Giedrius Gabalis

318

61734

-

-

giedrius.gabalis@policija.lt

6.

Specialistas

Tomas Brazauskas

302

61235

-

-

tomas.brazauskas1@policija.lt

7.

Vyriausiasis patrulis

Lina Dainienė

302

61235

-

-

lina.dainiene@policija.lt

Atnaujinta 2017-07-10