Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pasitikėjimo telefono numeris 8 444 60345

Vadovybė

REMIGIJUS RUDMINAS– Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.

Išsilavinimas – aukštasis, 2005 metais baigė Vilniaus universitetą, kur įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

Vidaus tarnybos sistemoje pradėjo dirbti nuo 1994 metų spalio 1 d. Šilalės rajono policijos komisariato kriminalinės policijos kriminalinės paieškos poskyrio jaunesniojo inspektoriaus pareigose, vėliau - kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo grupėje. Nuo 1997 m. ėjo Šilalės rajono policijos komisariato kriminalinės policijos komisaro inspektoriaus pareigas, nuo 1998 m. vadovavo Šilalės rajono policijos komisariatui.

Tarnybos laikotarpiu apdovanotas pirmojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“, atminimo ženklu „Lietuvos policijai - 85“, vardine dovana bei antrojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Už nepriekaištingą tarnybą“, skatintas piniginėmis išmokomis.

 

VACLOVAS AKAVICKIS – Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas, atsakingas už policijos įstaigos veiklos organizavimą ir išteklių valdymą..

Gimė 1973 m. rugpjūčio 14 d., Telšių m.

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, 1998 m. baigė Lietuvos teisės akademiją, specialybė – teisės ir policijos veiklos bakalauras, 2001 m. baigė Lietuvos teisės universitetą, specialybė - teisės magistras.

Vidaus reikalų sistemoje tarnauja nuo 1994 m. kovo mėnesio. Tarnybą pradėjo Telšių r. policijos komisariato Kriminalinės policijos jaunesniuoju inspektoriumi. 1997 m. liepos mėn. paskirtas Telšių r. PK Savivaldybių policijos jaunesniuoju inspektoriumi, 1997 m. spalį – vyresniuoju inspektoriumi, 1999 m. vasarį – komisaru inspektoriumi. 2003 m. birželio mėnesį paskirtas Telšių r. policijos komisariato komisaru, vyresniojo komisaro pavaduotoju. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu paskirtas Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoju.

Tarnybos metu ne kartą skatintas. 1998 m. spalio 1 d. apdovanotas 2-ojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“, 2005 m. birželio 23 d. – 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas sargas“, 2009 m. liepos 1 d. – 3-iojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, 2011 m. rugsėjo 26 d. – Ukrainos Vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už pagalbą Ukrainos Vidaus reikalų ministerijai“.

 

ROBERTAS JAGMINAS – Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas.

Gimė 1972 m. birželio 6 d., Kelmės rajone.
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis, 1999 m. baigė Lietuvos teisės akademiją,  2002 m. Lietuvos teisės universitete įgijo teisės magistro kvalifikaciją.

Vidaus reikalų sistemoje tarnybą pradėjo 1993 m. spalio 1 d. Šiaulių miesto policijos komisariato kriminalinės policijos Turtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus paieškos grupėje, 1994 m. balandžio 1 d. paskirtas Šiaulių miesto pirmojo policijos komisariato kriminalinės paieškos jaunesniuoju inspektoriumi. 1995 m. liepos 1 d. paskirtas Šiaulių miesto pirmojo policijos komisariato kriminalinės paieškos inspektoriumi, 1997 m. lapkričio 17 d. – Šiaulių miesto pirmojo policijos komisariato Kriminalinių nusikaltimų tyrimo skyriaus vyresniuoju inspektoriumi. 1999 m. rugsėjo 20 d. paskirtas Šiaulių miesto antrojo policijos komisariato Kriminalinių nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaru inspektoriumi. Nuo 2003 m. gegužės 1 d. dirbo Šiaulių miesto antrojo policijos komisariato kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaru inspektoriumi – vadovu. 2005 m. kovo 3 d. paskirtas Šiaulių miesto antrojo policijos komisariato viršininku, 2006 m. birželio 5 d. – Šiaulių miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoju. 2008 m. spalio 1d. paskirtas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotoju. 2013 m. spalio 25 d. paskirtas Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato viršininku.

Per tarnybos laiką apdovanotas pirmojo ir antrojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklais ,,Tėvynės labui“, trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Už nuopelnus“, trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Angelas sargas“, pirmojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu ,,Už nepriekaištingą tarnybą“, trečiojo laipsnio atminimo ženklu ,,Už ištarnautus metus“.